Inno Galles: testo, parole e musica (VIDEO)

Mae Hen Wlad Fy Nhadau (“Terra dei miei padri”) è l’inno nazionale del Galles. Il testo, scritto dal poeta Evan James, celebra la grande storia poetica e musicale del Paese, gli eroi, i paesaggi stupendi e l’orgoglio linguistico. La musica è invece stata composta dal figlio di Evan, James James. Di seguito il testo e il video dell’inno.

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.
Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,
O bydded i’r heniaith barhau.
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd;
Pob dyffryn, pob clogwyn, i’m golwg sydd hardd,
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si,
Ei nentydd, afonydd, i mi.
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.